MISJA PRZEDSZKOLA:

„Naucz, wytłumacz, pomóż, pobłażaj…”  Janusz Korczak

NIEPUBLICZNE PRZESZKOLE ,, AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA’’ w TCZEWIE
zostało powołane, aby tworzyć warunki rozwoju wszystkich dzieci, aby pomagać rodzicom w procesie wychowania, opieki i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym.

Wobec wszystkich dzieci stosuje się te same wymagania. Opierając się na aktywności wychowanków rozwija się ich mocne strony.

Edukacja nastawiona jest na stymulowanie indywidualnego rozwoju każdego dziecka.

Zmierzamy do rozwinięcia w dziecku szeroko pojętej samodzielności, która przejawia się w gotowości podejmowania inicjatyw, umiejętności radzenia sobie z problemami oraz czynnościami samoobsługowymi

Rozwijamy w wychowankach ich własne możliwości twórcze.

WIZJA PRZEDSZKOLA:

„Wszystkiego, czego naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu,  o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.” Robert Fulghum 

Przedszkole otacza dzieci troską i miłością, zapewnia im fachową opiekę.  Jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata. Najważniejszą wartością jest dobro dziecka, jego wszechstronny rozwój na miarę indywidualnych możliwości. Stosowane różne metody i formy pracy ułatwiają adaptację szkolną i jak najlepsze przygotowanie do nauki oraz osiąganie sukcesów w dorosłym życiu.

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby  i oczekiwania, angażując ich do pracy. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Pracownicy przedszkola współdziałają ze sobą. Tworzą życzliwy klimat przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.